Languages

You are here

Script Email-form

# Scripts - Email-formulier


Relevant voor :
Webmaster met een Unix/Linux hosting-account, die een bezoekers de mogelijkheid willen bieden via een formulier u een reactie te zenden.

Opgelet configuratie gewijzigd!

Installatie
Het gastenboek bestaat uit 3 bestanden, in uw cgi-bin staat reeds het bestand formmail.pl, dit hoeft niet gewijzigd te worden. De andere pagina is het invulformulier dat u zelf dient te maken.
 

 • /cgi-bin/naaremail.txt
  Maak uw text-bestand (Notepad of kladblok)
  Zet in dat tekstbestand het domein waar uw formulier terecht moet komen.
  U kunt meerdere domeinen ingeven door ze te scheiden met een komma.
  De domeinen die in dit tekstbestand staan vermeld kunnen email ontvangen via het formulier.
  Plaats dit tekstbestand in uw cgi-bin.
 • uwpagina.html
  Maak uw html-pagina met een formulier dat de volgende actie's heeft:

  <FORM method="POST" action="/cgi-bin/formmail.pl">

  Verplicht veld in het formulier.
  <INPUT type=hidden name="recipient" value="uw@email-adres.be">
  Vervang uw@email-adres.be door uw eigen email-adres.

  Optionele velden in het formulier.
  <INPUT type=hidden name="subject" value="Testen mailform">
  Vervang Testen mailform door de Titel van de te verzenden email.

  <INPUT type=hidden name="redirect" value="http://www.pi-group.be/support/formafter.html">
  Vervang http://www.pi-group.be/support/formafter.html door de URL van de pagina die de gebruiker te zien krijgt na het verzenden van het formulier.

  Bovenstaande velden zijn alle "hidden", d.w.z. de bezoeker ziet ze niet, maar ze worden wel meegezonden.
  Ze hoeven echter niet hidden te zijn.

   <INPUT name="email">
  De ingevulde tekst in het veld email wordt het email-adres van de afzender.

   <INPUT name="realname">
  De ingevulde tekst in het veld realname wordt de naam van de afzender.

   <INPUT name="willekeurig">
  De ingevulde tekst in het veldwillekeurig komt in de body van de email terecht, voorafgegaan door de naam van het veld.

  Uitgebreide info is te vinden op http://worldwidemart.com/scripts/formmail.shtml

  U hoeft in tegenstellingen tot de officiele beschrijving geen email-refferers in te vullen, dit is vervangen door het bestand naaremail.txt.
  U kan hierdoor uw formmail.pl zonder dit manueel te editen gebruiken.

 

Voorbeeld:

 • Het formulier:
  Naam :
  email:
  Adres:
  Postcode+Plaats:
  Land:
  Hoe vindt u dit?:
  Opmerkingen

   

 • resultaat
  De bezoeker wordt doorgestuurd naar een pagina die u wenst (met daarin bv. "Dank voor uw reactie....)
  U ontvangt een email die er als volgt uitziet:

Below is the result of your feedback form.  It was submitted by
Pascal Nobus (pascal@nobus.be) on Sunday, April 21, 2002 at 19:55:18
---------------------------------------------------------------------------

adres: Tussen Bermen 40

plaats: 9000 Gent

land: België

Keuze: Prima

Opmerkingen: Een test van het formmail script

---------------------------------------------------------------------------

This form is generated by: pascal.webservice.be, with IP: 194.88.103.151