Languages

You are here

Scripting-taal SSI

# Scripting - Server Side Include's


Relevant voor :
Alle webmasters die door scripting hun werken deels willen automatiseren.
Geldig voor alle platforms (Unix Linux Win2000)

Algemeen
U kunt in uw html-file's server-side include's gebruiken.
Dit zijn codes die uw werk automatiseren, hiermee kunt u o.a.:

  • Stukjes tekst van een andere file invoegen (een hoofding die u steeds gebruikt).
  • Huidige datum en tijd weergeven.
  • Een script uitvoeren (zoals gebruikt in teller1)
  • Datum en grote van diverse files weergeven.
  • etc...

Enige voorwaarde is dat u de html-file, waar de code's instaan, de extensie .shtml geeft.
Het invoegen gebeurt door op de plaats waar de tekst/file moet staan een code te plaatsen, welke code's dit zijn kunt u zien in de voorbeelden.

 

Voorbeelden
Als voorbeeld hebben wij een test.txt file in deze directory gezet.
In de file staat: Hallo,<BR>dit is een test van onze slogan.

De inhoud van een bestand invoegen:
In uw HTML-file staat: Deze HTML-file on-line geeft:
Onze slogan:
<!--#include virtual="test.txt"-->
Onze slogan:
De datum van een bestand invoegen:
In uw HTML-file staat: Deze HTML-file on-line geeft:
Laatste update test:
<!--#flastmod virtual="test.txt"-->
Laatste update test:
Andere voorbeelden
In uw HTML-file staat: Deze HTML-file on-line geeft:
Document naam:
<!--#echo VAR="DOCUMENT_NAME"-->
Document naam:
Path document vanaf www-home:
<!--#echo VAR="DOCUMENT_URL"-->
Path document vanaf www-home:
Unix-path naar www-home:
<!--#echo VAR="DOCUMENT_ROOT"-->
Unix-path naar www-home:
Naam van de host:
<!--#echo VAR="HTTP_HOST"-->
Naam van de host:
Naam van de server:
<!--#echo VAR="SERVER_NAME"-->
Naam van de server:
Software server:
<!--#echo VAR="SERVER_SOFTWARE"-->
Software server:
Datum/tijd op de server:
<!--#echo VAR="DATE_LOCAL"-->
Datum/tijd op de server:
Lokatie van waar wordt gelinkt:
<!--#echo VAR="HTTP_REFERER"-->
Lokatie van waar wordt gelinkt:
Vorige pagina die bezocht is:
<!--#echo VAR="HTTP_FROM"-->
Vorige pagina die bezocht is:
Hostname van de bezoeker:
<!--#echo VAR="REMOTE_HOST"-->
Hostname van de bezoeker:
IP-adres van de bezoeker:
<!--#echo VAR="REMOTE_ADDR"-->
IP-adres van de bezoeker:
Browser van de bezoeker:
<!--#echo VAR="HTTP_USER_AGENT"-->
Browser van de bezoeker:

Bij het invoegen van een bestand kan zowel VIRTUAL als FILE gebruikt worden.
Wanneer u file gebruikt, moet het bestand in dezelfde directory staan, bij het gebruik van VIRTUAL kunt u directory's gebruiken (../anderedir/test.txt).

Een datum kan op diverse manieren worden doorgegeven.
Hiervoor moet u eerst een andere SSI-code invoegen.

Datum-tijd weergave aanpassen.
  Eerst in te voegen code: geeft in combinatie met bv.
<!--#echo VAR="DATE_LOCAL"-->
Volledige Datum Tijd (Tekst) Niets...
Volledige Datum Tijd (Cijfers) <!--#config timefmt="%c"-->
Afgekorte datum <!--#config timefmt="%x"-->
Jaar voluit <!--#config timefmt="%Y"-->
Jaar afgekort <!--#config timefmt="%y"-->
Maand voluit (engelstalig) <!--#config timefmt="%B"-->
Maand afgekort <!--#config timefmt="%b"-->
Maand als getal <!--#config timefmt="%m"-->
Dag voluit (engelstalig) <!--#config timefmt="%A"-->
Dag afgekort <!--#config timefmt="%a"-->
Dag als getal <!--#config timefmt="%d"-->
Volledige Datum Tijd <!--#config timefmt="%C"-->
Volledige Tijd <!--#config timefmt="%X"-->
Uur (0-24) <!--#config timefmt="%H"-->
Uur (0-12) <!--#config timefmt="%I"-->
AM of PM <!--#config timefmt="%p"-->
Minuten (0-60) <!--#config timefmt="%M"-->
Seconden (0-60) <!--#config timefmt="%S"-->
Combineren mag ook <!--#config timefmt="%h %M %S %p"-->

 

 


 

©1999-2001  All rights reserved  Pi-Group Flanders   --  admin@pi-group.be