Languages

You are here

Mailinglist

Relevant voor :
Beheer van mailinglist, waarbij u de gebruiker zelf de mogelijkheid wil geven zicht in/uit te schrijven, en mailings naar iedereen op de list wilt beveiligen met een paswoord.
De ezmlm vervangt de majordomo-lijst omdat hier geen gebruik van Plain Text noodzakelijk is.
U kunt dus emails in HTML-opmaak opmaken versturen.

Algemeen

Met een mailinglist is het mogelijk om met 1 email iedereen op een door u onderhouden lijst een email te sturen.

Voor elke mailinglist is er een beheerder die (desgewenst) mailings naar de lijst kan in en uitschrijven.

Niet meer werkende email-adressen (typisch zo'n 5-10% van de adressen in een mailingslist) worden grotendeels automatisch verwijderd.

Mails naar de mailinglist worden bewaard, zodat subscribers oudere emails kunnen opvragen.

Werken met Ezmlm
In het onderstaand voorbeeld hebeen wij een mailinglijst gemaakt met als naam mijnklanten en de computerserver staat bekend op het Internet als mijndomein.be.
Wanneer wij voor u een mailinglist aanmaken, kan u mijnklanten vervangen door de door u gewenste naam, en is mijndomein.be natuurlijk uw eigen domeinnaam.
U krijgt daarnaast nog een paswoord voor een webinterface, waar u uitgebreide instellingen kan veranderen (zoals vaste bottom-text toevoegen, taal van help, confirmatie nodig voor subscriben etc.)

 

 • Berichten sturen aan mijnklanten


Het emailadres om je berichten te posten is dan:
mijnklanten@mijndomein.be

Iedereen kan berichten sturen, de moderator krijgt een vraag binnen van de mailinglist of de mail verstuurd mag worden. Indien hij positief antwoord krijgt iedereen die email.

 • Commando's aan de lijst


Door mailadres aan te vullen met een opdracht, veroorzaakt men de gewenste reactie. Aanvullen gaat met -commando
Een verkeerde opdracht wordt altijd begrepen als de wel bestaande opdracht -help:
mijnklanten-help@mijndomein.be wat een helpbericht met meest gebruike opdrachten stuurt.
Opdrachten stuur je aan sub-emailadressen. Elke tekst die je in het tekstdeel typt wordt genegeerd. Het heeft geen enkele zin om een opdracht als tekst te sturen aan de lijst zelf. Om je te helpen zien je in de header (het deel met 'from' en 'to') muisklik-linken staan in elk bericht.

 • Aanmelden voor de lijst


De opdracht voor aanmelden is subscribe. Email sturen naar mijnklanten-subscribe@mijndomein.be zorgt ervoor dat de verzender een email krijgt van de mailiinglist of hij het adres van de verzender mag toevoegen. (dit zorgt ervoor dat er geen foute emailadressen in de lijst komen, de confirmatie-email kan overbrugd worden via uitgebreide instellingen in de webinterface)

 • Een index opvragen


Door de opdracht index vraagt men een overzicht van onderwerp en zender van de laatste 100-200 berichten op. Waarna men met andere opdrachten specifieke berichten kan opvragen.
mijnklanten-index@mijndomein.be

Men kan de index ook opvragen voor specifieke nummers (gebaseerd op bijvoorbeeld een eerdere zoekopdracht, foutmelding, specifiek berichtnummer van gelezen bericht enzovoorts). De index opdracht wordt dan aangevuld met een punt en berichtnummers: mijnklanten-index.100_145@mijndomein.be

 • Hulp en dergelijke


Drie opdrachten leveren hulp en dergelijke:
de info opdracht stuurt informatie over de krakenlijst
de faq opdracht stuurt de veel gestelde vragen en is de eerste plek om te kijken of bepaalde vragen/problemen met betrekking tot de krakenmaillijst al eerder gesteldt (en beantwoordt) zijn.
Tot slot is er de help, die alles wat hier staat op een andere manier herhaalt.
mijnklanten-info@mijndomein.be
mijnklanten-faq@mijndomein.be
mijnklanten-help@mijndomein.be

 • Afmelden


Het verschil met aanmelden is kort en krachtig. In plaats van subscribe wordt het unsubscribe. Problemen ontstaan vaak wanneer men niet meer weet met welk emailadres men zich (ooit) had aangemeld. Een query helpt daarbij.
mijnklanten-unsubscribe@mijndomein.be
mijnklanten-digest-unsibscribe@mijndomein.be

 • Query mijn emailadres


De query vertelt of het emailadres is aangemeld. Zo niet dan wordt advies gegeven.
mijnklanten-query@mijndomein.be

  • I

  ntuitief


Het mailsysteem wat hier gebruikt wordt is intuitief: met de kennis van het basisemailadres kunnen snel commando's gegeven worden, het antwoord bekeken en eventuele nieuwe opdrachten gegeven worden.

Voor velen is het voldoende om alleen te weten hoe zich aan(af) te melden en berichten aan de lijst te sturen. De uitgebreide mogelijkheden zijn er voor als je ze (toch ineens) nodig hebt.

De basis is en blijft: mijnklanten@mijndomein.be waaraan je berichten post voor de krakenmaillijst

Mogelijke opdrachten:

abonneren:

subscribe
unsubscribe
query

 

berichten opvragen:

index
thread.nummer

 

hulpmiddelen:

info
faq
help

 

index en get kunnen aangevuld worden met berichtnummer(s). Format:
mijnklanten[[-commando][[.#]_#]]@mijndomein.be

 • Tips

 

  • een reply-to stuurt alleen een reactie aan de inzender
  • reply-to-all stuurt je reactie ook aan de leden van de lijst
  • een reply-to-all zorgt dat jouw bericht in dezelfde thread komt
  • elk bericht heeft een onderwerp/subject nodig, anders geen thread...
  • berichten zonder onderwerp worden teruggestuurd met een foutmelding
  • vragen/problemen gebruik eerst de help, info en faq opdrachten
  • en helpt dat niet: je inhoudelijke vragen over de lijst, mail de admin:
   mijnklanten-admin@mijndomein.be
  • je meer technische vragen/problemen, mail de owner:
   mijnklanten-owner@mijndomein.be

 

Hieronder de link naar de uitgebreide officieele documentatie:
http://www.ezmlm.org/