Talen

You are here

Email

Relevant voor:
Iedereen die een email wil gebruiken met zijn eigen domeinnaam.

Begrippen:

Mailbox
Een mailbox is een directory/map op een mailserver waar email's 'tijdelijk' bewaard worden. De mailserver staat altijd aangesloten op Internet.

POP-account
Dit is een combinatie van een loginnaam (username) en een paswoord. Hiermee kunt u via een programma de inhoud van een Mailbox verplaatsen naar uw eigen computer.

POP3-server
Dit is een server permanent aangesloten op Internet waar u uw email kan afhalen.
Deze server heeft dus Mailboxen en POP-account's

SMTP-server
Dit is het omgekeerde van de een POP3-server. Met deze server kan u dus mail versturen. De server zoekt zelf uit op welke POP3-server de email moet aankomen.

Email-adres
Een voor de mens makkelijk te onthouden tekenreeks. De tekenreeks bestaat altijd uit naam@domeinnaam, waardoor de SMTP-server weet wat hij daarmee moet doen.
Een email-adres is dan ook altijd een Alias

Alias
Een synoniem voor een email-adres, dit kan zijn voor een lokale Mailbox, maar kan ook een synoniem zijn voor een ander email-adres.

Mailinglist
Dit is een hele serie email-adressen, gegroepeerd in 1 email-adres.
Bijvoorbeeld bestuur@uwdomein is een mailinglist met als leden:
- email-adres van de voorzitter
- email-adres van de penningmeester
- email-adres van de boekhouder
etc....
Wanneer u al deze personen een email wilt sturen, hoeft u enkel een email naar bestuur@uwdomein te sturen, en iedereen krijgt die mail