Talen

You are here

Statistieken

# Algemeen - Statistieken van uw site


Relevant voor :
Iedereen die een hosting-account bij een van de PI-Group heeft.

Algemeen

Naast de tellers wordt er natuurlijk een log van de server bijgehouden.

De log-files staan op een plaats op de server die u niet kan zien.

Omdat de log-files zeer snel groeien (2 MB/dag) worden deze wekelijks gewist.

De log-files lezen is zo goed als onbegonnen werk, daarom heeft webservice een cgi-programma ter beschikking.

Dit programma "Awstats" wordt voor u gratis ge-installeerd.
Voordat de wekelijkse logfiles gedelete worden, wordt het bezoekers-aantal weggeschreven in een aparte file.
U kunt dus het aantal bezoekers verspreid over het gehele jaar blijven volgen.

Normaal gesproken is de output van Webalizer door iedereen leesbaar, het kan echter afgeschermd worden d.m.v. een .htaccess file.

Een uitgebreide engels-talige uitleg: http://awstats.sourceforge.net/