Languages

You are here

Scripting-taal ASP

# Scriptingtaal - ASP


Relevant voor :
Alle webmasters die door scripting hun werken verregaand willen automatiseren.
Geldig voor Win2000 platforms (voor Unix Linux zie php )

Algemeen

ASP is een scripting taal die op de server wordt uitgevoerd.

Het heeft dus als grote voordeel, dat de bezoeker geen plugins of wat dan ook moet laden, ook moeten zij dus niet de laatste browser hebben om deze pagina's te zien.

Het principe is hetzelfde als bij Server Side Includes.
Enkel met ASP kan u veel verder gaan, zoals: email's zenden, files openen/veranderen, bezoekers doorsturen. etc.
De ASP-code's neemt u gewoonweg op tussen een bestaande HTML-pagina.
Om deze pagina de codes te laten verwerken moet u enkel de file niet als .htm of .html opslaan, maar als .asp

Voor nog meer info en voorbeelden: http://www.asp.net